Er jeres kunder

Loyale?

Lad os hjælpe

Loyalty Key’s kernekompetence er loyalitetsskabelse gennem online fordelstjenester.
Vi skaber totaloplevelser for jeres kunder, som engagerer dem og styrker forholdet til jeres brand.

Læs mere

Fasthold Kunderne

Loyale kunder køber i gennemsnit 25% mere end øvrige kunder. For enhver virksomhed bør det derfor være et mål at gøre de mest købestærke kunder loyale. Prisfølsomheden er hos de loyale kunder langt mindre, og relationen med dem er oftest af længere varighed.

Skab vækst

At erhverve en ny kunde koster 6-7 gange så meget som at fastholde en allerede eksisterende kunde. Loyalitetsskabende tiltag aktiverer en eksisterende kundekreds, og således skabes væksten på basis af jeres nuværende kundedatabase.

Styrk jeres brand

Gennem relevante og målrettede budskaber styrkes relationen med kunderne. Et tættere forhold giver nyttig viden om jeres (for)brugere, og samtidig styrkes virksomhedens brand i deres bevidsthed, i kraft af den øgede interesse, som I udviser.

Vi hjalp SAS med at
nå ud til kunderne

Se SAS Case

Vi skræddersyer en løsning der passer til jeres behov

Ikke to virksomheder er ens, derfor er vores løsninger skræddersyede til den enkelte virksomheds og målgruppes behov.

Se vores kompetencer

vidste du at?

Det koster en virksomhed omkring 6-7 gange mere at erhverve en ny kunde,
end det gør at fastholde en eksisterende - og i gennemsnit handler de
nuværende kunder 25% mere sammenlignet med nye kunder.